LIVRARE GRATUITA IN TOATA TARA. TEl: 0737211435

LIVRARE GRATUITA IN TOATA TARA. TEl: 0737211435

Confidentialitatea datelor

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Active Power Solutions SRL numită în continuare Furnizor este înregistrată în Registrul Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 617290452290, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date. Conform dispoziţiilor legii menţionate, avem obligaţia de a administra datele personale furnizate de către Client, în condiţii de siguranţă şi numai în scopurile specificate. Scopul pentru care solicităm Clientului furnizarea de date personale este pentru a face posibilă transmiterea ofertelor cu reduceri în site, pentru informarea Clienţilor despre produsele şi ofertele noastre, oferirea de răspunsuri la reclamaţiile plasate, evaluarea serviciilor oferite, activităţi comerciale, de promovare a bunurilor şi serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, statistică, monitorizare a vânzărilor şi comportamentul Clienţilor, administrative, de media şi altele asemenea.

Prin înregistrarea pe site a datelor sale, Clientul declara că este de acord ca datele sale personale sa intre în baza noastră de date şi îşi da în mod expres acordul ca datele sale personale furnizate să fie folosite doar in scop commercial si stocate doar pe durata contractului incheiat de către Active Power Solutions SRL, în baza unui angajament de confidenţialitate incheiat. Pe baza unei cereri scrise semnate şi expediate către, Active Power Solutions Srl, la adresa Floresti, judeţul Cluj Str. Avram Iancu nr 322 in calitate de cetatean al UE, conform GDPR va puteti exercita urmatoarele drepturi:

Dreptul de a fi informat: adică de a ști tot ce se întâmplă cu datele personale si la ce sunt folosite.

Dreptul de a accesa propriile date personale: posesorul are dreptul de a accesa datele personale ori de câte ori doreste.

Dreptul de a fi uitat: posesorul are dreptul de a cere ștergerea datelor personale, cu excepția anumitor cazuri, de exemplu atunci când datele personale sunt folosite pentru conformarea cu o obligație legală.

Dreptul de a restricționa procesarea: posesorul are dreptul de a restricționa prelucrarea. Spre exemplu, când considera că datele personale nu sunt exacte, are dreptul de a solicita verificarea acurateții lor.

Dreptul la portarea datelor: posesorul are dreptul de a muta rapid și ușor datele de la un terț la altul în lipsa altor condiții contractuale de care trebuie să fie informat înainte de a consimți prelucrarea datelor.

Dreptul la rectificare: posesorul are dreptul de a solicita rectificarea datelor personale dacă acestea sunt inexacte sau incomplete și în special când datele personale nu au fost colectate direct.

Dreptul de a obiecta și de a restricționa luarea automată de decizii: creat pentru a apara posesorul de anumite decizii cu potențial negativ care ar putea fi luate fără intervenție umană, cum ar fi formele automatizate de prelucrare a datelor în scopul evaluării.

Informaţiile privind datele cu caracter personal ale clientului pot fi transmise către Parchet, Poliţie, instanţele de judecată şi altor organe abilitate ale Statului, în baza solicitării acestora şi în limitele prevăzute de lege.

DATE CU CARACTER PERSONAL

Prin intermediul Site-ului utilizatorii pot furniza Furnizorului informaţii referitoare în special la date personale sau ale firmei (precum nume, CNP, adresa de e-mail, numere de telefon). Aceste date sunt utilizate sau intenţionează să fie utilizate strict pentru a accesa produsele şi/sau serviciile publicate pe Site, dar utilizarea poate include şi alte informaţii aflate în strânsă legătură cu utilizarea serviciilor şi/sau produselor solicitate.

Clientul care oferă date sau informaţii cu caracter personal prin intermediul formularelor de comandă de pe acest Site, îşi manifestă acordul în mod expres şi neechivoc pentru următoarele:

- este de acord cu primirea de comunicări comerciale şi comercializarea produselor şi serviciilor publicate pe Site, precum şi a produselor şi serviciilor Furnizorului, prin orice mijloc de comunicare - este de accord cu furnizarea serviciilor sau produselor prezentate pe Site, incluzând procesarea comenzilor sau cererilor utilizatorului, facturarea, recuperarea debitelor, soluţionarea cererilor şi a reclamaţiilor, prevenirea/depistarea fraudelor; - este de acord cu stocarea şi procesarea acelor informaţii care ajută Furnizorul să îmbunătăţească relaţia cu utilizatorii/abonaţii/cumpărătorii; - este de acord cu prelucrarea acestor date şi informaţii personale de către Furnizor în vederea efectuării de studii de piaţă;

Clientul are dreptul de a cere Furnizorului să înceteze expedierea de mesaje promoţionale. Orice astfel de cerere/notificare se va dată, semna şi trimite de către persoană înscrisă în baza de date prin e-mail la adresa office@lapaket.ro

SIGURANŢA TRANZACŢIILOR

Active Power Solutions Srl a luat toate măsurile necesare prin metodele cele mai modern şi performanţe pentru a fi respectate toate procedurile legale legate de siguranţă datelor cu caracter personal precum şi al tranzacţiilor efectuate în cadrul aplicaţiei Lapaket. Site-ul lapaket.ro oferă cel mai înalt grad de siguranţă posibil.

Active Power Solutions Srl recunoaşte importanta confidenţialităţii datelor furnizate de clienţii săi şi are proceduri care protejează orice informaţie furnizată în faţa oricărei accesări nepermise sau divulgări, furt sau utilizare neconformă, modificare sau distrugere, ajutând de asemenea la certificarea faptului că datele acestea sunt exacte şi sunt utilizate corect. Accesul la sistemele Societăţii (servere) este controlat de un firewall, care permite utilizarea anumitor servicii de către utilizatori/abonaţi, interzicând în paralel accesul la sisteme şi baze de date şi informaţii confidenţiale ale Societăţii. Confidenţialitatea tranzacţiilor aşa cum se menţionează mai sus, respectarea confidenţialităţii se subînţelege. Toate informaţiile transmise de utilizator/abonat sunt confidenţiale, societatea Active Power Solutions Srl, luând toate măsurile necesare astfel încât acestea să fie utilizate doar în măsura în care acest lucru este considerat necesar în contextul serviciilor oferite. Precizăm că doar angajaţii autorizaţi au acces la informaţiile cu privire la tranzacţii şi doar când acest lucru este absolut necesar. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifică conţinutul site-ului sau de a afecta performanţele serverului pe care rulează site-ul, va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului şi va pune în mişcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

POLITICA DE SECURITATE A DATELOR

În cazul în care informaţiile furnizate de Client nu sunt adevărate, inexacte sau incomplete, Furnizorul Lapaket.ro îşi rezervă dreptul de a suspenda sau întrerupe procesul de achiziţie al serviciilor/produselor oferite fără nici o notificare prealabilă. Precizăm că site-ul lapaket îndeplineşte toate cerinţele de Securitate şi confidenţialitate a datelor aşa cum au fost ele definite în legea nr. 677/2001 dar şi prin Ordinul Avocatului Poporului nr. 52 din18 aprilie 2002.